MANUALNY NAWIEWNIK POWIETRZA VT 501

CHARAKTERYSTYKA

Przepływ powietrza
30 m³/h (Δp = 10 Pa)
43 m³/h (Δp = 20 Pa)

Izolacyjność akustyczna
Dn,e,W (C;Ctr ) = 32 (-1; 0) dB
nawiewnik otwarty
Dn,e,W (C;Ctr ) = 34 (0; 0) dB
nawiewnik zamknięty

Symbol VT501 VT512 VT513 VT514 VT515 VT522 VT523 VT524 VT525
Kolor wewnętrzny RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 8001 RAL 8017 RAL 7012 RAL 7016
Kolor zewnętrzny RAL 9003 RAL 8001 RAL 8017 RAL 7012 RAL 7016 RAL 8001 RAL 8017 RAL 7012 RAL 7016

MANUALNY NAWIEWNIK POWIETRZA VT 601

CHARAKTERYSTYKA

Przepływ powietrza
20 m³/h (Δp = 10 Pa)
28 m³/h (Δp = 20 Pa)

Izolacyjność akustyczna
Dn,e,W (C;Ctr ) = 33 (-1; 0) dB
nawiewnik otwarty
Dn,e,W (C;Ctr ) = 36 (0; 0) dB
nawiewnik zamknięty

Symbol VT601 VT612 VT613 VT614 VT615 VT622 VT623 VT624 VT625
Kolor wewnętrzny RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 8001 RAL 8017 RAL 7012 RAL 7016
Kolor zewnętrzny RAL 9003 RAL 8001 RAL 8017 RAL 7012 RAL 7016 RAL 8001 RAL 8017 RAL 7012 RAL 7016