nAWIEWNIKI AKUSTYCZNE

VT 301

CHARAKTERYSTYKA

Przepływ powietrza
23 m³/h (Δp = 10 Pa)
31 m³/h (Δp = 20 Pa)

Izolacyjność akustyczna
Dn,e,W (C;Ctr ) = 40 (0; -1) dB
nawiewnik otwarty

Dn,e,W (C;Ctr ) = 44 (-1; -2) dB
nawiewnik zamknięty

Symbol VT301 VT312 VT313 VT314 VT315 VT322 VT323 VT324 VT325
Kolor wewnętrzny RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 8001 RAL 8017 RAL 7012 RAL 7016
Kolor zewnętrzny RAL 9003 RAL 8001 RAL 8017 RAL 7012 RAL 7016 RAL 8001 RAL 8017 RAL 7012 RAL 7016

VT 401

CHARAKTERYSTYKA

Przepływ powietrza
23 m³/h (Δp = 10 Pa)
33 m³/h (Δp = 20 Pa)

Izolacyjność akustyczna
Dn,e,W (C;Ctr ) = 40 (0; -1) dB
nawiewnik otwarty

Dn,e,W (C;Ctr ) = 44 (-1; -2) dB
nawiewnik zamknięty

Symbol VT401 VT412 VT413 VT414 VT415 VT422 VT423 VT424 VT425
Kolor wewnętrzny RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 8001 RAL 8017 RAL 7012 RAL 7016
Kolor zewnętrzny RAL 9003 RAL 8001 RAL 8017 RAL 7012 RAL 7016 RAL 8001 RAL 8017 RAL 7012 RAL 7016

VT 701

CHARAKTERYSTYKA

Przepływ powietrza
24 m³/h (Δp = 10 Pa)
33 m³/h (Δp = 20 Pa)

Izolacyjność akustyczna
Dn,e,W (C;Ctr ) = 36 (0; 0) dB
nawiewnik otwarty

Dn,e,W (C;Ctr ) = 40 (0; -1) dB
nawiewnik zamknięty

Symbol VT701 VT712 VT713 VT714 VT715 VT722 VT723 VT724 VT725
Kolor wewnętrzny RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 8001 RAL 8017 RAL 7012 RAL 7016
Kolor zewnętrzny RAL 9003 RAL 8001 RAL 8017 RAL 7012 RAL 7016 RAL 8001 RAL 8017 RAL 7012 RAL 7016