nAWIEWNIK NADOKIENNY VT-N 101

CHARAKTERYSTYKA

Przepływ powietrza
24 m³/h (Δp = 10 Pa)
32 m³/h (Δp = 20 Pa)

Izolacyjność akustyczna
Dn,e,W (C;Ctr ) = 32 (0; -1) dB
nawiewnik otwarty

Dn,e,W (C;Ctr ) = 34 (-1; -2) dB
nawiewnik zamknięty

Symbol VT-N101 VT-N112 VT-N113 VT-N114 VT-N115 VT-N122 VT-N123 VT-N124 VT-N125
Kolor wewnętrzny RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 8001 RAL 8017 RAL 7012 RAL 7016
Kolor zewnętrzny RAL 9003 RAL 8001 RAL 8017 RAL 7012 RAL 7016 RAL 8001 RAL 8017 RAL 7012 RAL 7016