AUTOMATYCZNE NAWIEWNIKI POWIETRZA

VT 101

CHAKTERYSTYKA

Przepływ powietrza
26 m³/h (Δp = 10 Pa)
34 m³/h (Δp = 20 Pa)

Izolacyjność akustyczna
Dn,e,W (C;Ctr ) = 32 (-1; 0) dB
nawiewnik otwarty

Dn,e,W (C;Ctr ) = 34 (0; 0) dB
nawiewnik zamknięty

Symbol VT101 VT112 VT113 VT114 VT115 VT122 VT123 VT124 VT125
Kolor wewnętrzny RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 8001 RAL 8017 RAL 7012 RAL 7016
Kolor zewnętrzny RAL 9003 RAL 8001 RAL 8017 RAL 7012 RAL 7016 RAL 8001 RAL 8017 RAL 7012 RAL 7016

VT 201

CHARAKTERYSTYKA

Przepływ powietrza
16 m³/h (Δp = 10 Pa)
22 m³/h (Δp = 20 Pa)

Izolacyjność akustyczna
Dn,e,W (C;Ctr ) = 33 (0; 1) dB
nawiewnik otwarty
Dn,e,W (C;Ctr ) = 36 (0; 0) dB
nawiewnik zamknięty

Symbol VT201 VT212 VT213 VT214 VT215 VT222 VT223 VT224 VT225
Kolor wewnętrzny RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 8001 RAL 8017 RAL 7012 RAL 7016
Kolor zewnętrzny RAL 9003 RAL 8001 RAL 8017 RAL 7012 RAL 7016 RAL 8001 RAL 8017 RAL 7012 RAL 7016